En eiendomsadvokat rådgir og løser tvister innen kjøp og salg av bolig, tvister med håndverkere, tomtefeste, plan- og bygningsrett, husleierett, nabotvister og mer. Dersom du har havnet i en tvist og lurer på dine rettigheter eller hvordan saken skal løses er det bare å ta kontakt med en eiendomsadvokat. For å finne en eiendomsadvokat bør du lete etter en som har spesialisert seg innenfor dette rettsområdet. Videre bør de gjerne ha erfaring inne bolig- og eiendomsrett.  Dette kan du enkelt gjøre ved å bruke Tjenestetorget sitt skjema, der du får tilbud fra advokater ut ifra den informasjonen du oppgir. Alternativt kan du søke rundt og selv ta kontakt med ulike advokatfirmaer.