Slik fungerer advokatbevilling

En advokatbevilling er en tillatelse til å utøve selvstendig rettshjelpvirksomhet som advokat. Med advokatbevilling vil må få den beskyttede tittelen advokat. Advokatbevilling får man etter å ha gjennomført tilstrekkelig utdannelse (bestått juridisk embetseksamen...

Å finne en eiendomsadvokat

En eiendomsadvokat rådgir og løser tvister innen kjøp og salg av bolig, tvister med håndverkere, tomtefeste, plan- og bygningsrett, husleierett, nabotvister og mer. Dersom du har havnet i en tvist og lurer på dine rettigheter eller hvordan saken skal løses er det bare...

Så mye koster en advokat

Det er ikke til å legge under teppet at advokater koster penger, men hvor mye en advokat koster variere. Her er det flere faktorer som spiller inn, deriblant hvor i landet advokaten holder til og deres erfaringsnivå. Hos en advokatfullmektig eller en ny advokat vil du...