Det er ikke til å legge under teppet at advokater koster penger, men hvor mye en advokat koster variere. Her er det flere faktorer som spiller inn, deriblant hvor i landet advokaten holder til og deres erfaringsnivå. Hos en advokatfullmektig eller en ny advokat vil du kunne få en rimeligere timespris. Videre vil også sakens kompleksitet og hva saken dreie seg om spille inn på prisen.

Prisene kan enten være timespris eller en fastpris for et oppdrag. Dersom oppdraget er usikkert vil det være mest naturlig å bruke timespris. En timesats ligger normalt fra rundt 1020,- til 2700 kr.  For å sikre at du vet hva advokaten koster bør du spørre om dette før du inngår en avtale. Om du ønsker å sikre deg et godt tilbud kan du bruke anbudstjenester som Tjenestetorget til å få flere tilbud fra forskjellige advokater. Kanskje finner du et enda bedre tilbud eller en enda bedre advokat?